Tаблицата за умножение с 6

Запознай се с таблицата и я научи. Провери знанията си с играта по-долу.

 • 1.6
  =
  6
 • 2.6
  =
  12
 • 3.6
  =
  18
 • 4.6
  =
  24
 • 5.6
  =
  30
 • 6.6
  =
  36
 • 7.6
  =
  42
 • 8.6
  =
  48
 • 9.6
  =
  54
 • 10.6
  =
  60

Задачи от таблицата за умножение

В играта се включени различни видове задачи, в които се търси неизвестния множител или произведение.

 • __ . 7 = 63
 • 9 . __ = 45
 • 9 . 8 = __

Включени са и изрази от събиране и изваждане, които представляват произведението.

 • 6 . __ = 5 + 7
 • 7 . __ = 23 – 9
 • 8 . __ = 10 + 6