Предучилищна подготовка

Число и цифра 1

Числото 1 (едно, единица, единично, единство) представя нещо, което е само, самостоятелно или е отделна същност.