Упражнения за смятане наум

Упражненията по математика са най-добрият подход за изграждане на вещина и увереност в събирането, изваждането, умножението и делението.