Tаблицата за умножение със 7

Запознай се с таблицата и я научи. Провери знанията си с играта по-долу.

 • 1.7
  =
  7
 • 2.7
  =
  14
 • 3.7
  =
  21
 • 4.7
  =
  28
 • 5.7
  =
  35
 • 6.7
  =
  42
 • 7.7
  =
  49
 • 8.7
  =
  56
 • 9.7
  =
  63
 • 10.7
  =
  70

Задачи от таблицата за умножение

В играта се включени различни видове задачи, в които се търси неизвестния множител или произведение.

 • __ . 7 = 63
 • 9 . __ = 45
 • 9 . 8 = __

Включени са и изрази от събиране и изваждане, които представляват произведението.

 • 6 . __ = 5 + 7
 • 7 . __ = 23 – 9
 • 8 . __ = 10 + 6