Таблицата за умножение с 2. Задачи

В играта се включени различни видове задачи, в които се търси неизвестния множител или произведение.

  • __ . 7 = 63
  • 9 . __ = 45
  • 9 . 8 = __

Включени са и изрази от събиране и изваждане, които представляват произведението.

  • 6 . __ = 5 + 7
  • 7 . __ = 23 – 9
  • 8 . __ = 10 + 6

Задачи само с умножение

Задачи с умножение и деление