Таблицата за умножение с 2. Задачи

Игра с нива и разнообразни задачи от таблицата за умножение с 2