Дроби

Ново

Умножение на обикновени дроби

Умножаваме обикновени дроби, като умножим числителя на едната дроб с числителя на другата и след това умножим техните знаменатели.