Таблицата за умножение с 6. Задачи. Игра с нива

Игра с нива и разнообразни задачи от таблицата за умножение с 6