Показалец

1000 Изваждане Събиране броене брой време деление ден денонощие дроб дроби знаменател минута неизвестно нощ обикновени дроби равенство равни знаменатели различни знаменатели секунда сравнение стрелка таблицата за умножение умножение умножение с 2 умножение с 3 умножение с 4 умножение с 5 умножение с 6 умножение с 8 умножение с 9 умножение със 7 циферблат час часовник числата до 5 числата до 10 числата до 20 числата до 100 числител числови равенства числото 1 числото 2 числото 4 числото 5