И така, искате да подобрите математическите си способности?

Упражнявайте ума си по малко всеки ден.