Playmathematics вероятно няма да работи отлично в Internet Explorer 11. По принцип поддържаме само последните версии на основните браузъри като Chrome, Firefox, Safari и Edge, включително мобилните версии.

Поддръжка на емоджи

Най-често използваните емоджи:

🍏 🍎 🍐 🍊 🍌 🍉 🍇 🍓 🍒 🍑 🍅 🍞 🥗 🥕 🔨 ⚽ ☕ 🍩

На горния ред би трябвало да се виждат следните емоджита:

Съвместимост на браузъра