Игри

Събиране, изваждане, умножение и деление

В тази игра (упражнение) се работи с основните математически действия:

  • събиране (+),
  • изваждане (-),
  • умножение (. или x) и
  • деление (: или /).

Имайте предвид, че макар операциите и примерите, използвани тук, да са доста прости, те осигуряват основата дори за най-сложните операции, използвани в математиката.

Изберете според потребностите си: математическите действия, броя задачи, положението на неизвестното и т.н., за целта използвайте бутона „Настройки“.