Изваждане на числа до 1000 с преминаване

Изваждането се извършва последователно на единици от единици, десетици от десетици, стотици от стотици и хиляди от хиляди. Заемаме от числото от по-висок ред, когато е необходимо.

Ред на записване на цифрите

При работа с приложението се изисква записване на получената от математическото действие стойност в определено за целта поле. Записването се извършва цифра по цифра от дясно наляво, от единици към десетици, стотици и т.н.