Преброй предметите и посочи числото. Игра с числата от 1 до 5

Нищо не можеш да направиш без математика! В поредица от задачи се показват различни видове предмети и животни, като целта е се преброят предметите и да се посочи числото, показващо техния брой. Тази игра ще помогне за разбирането на начина, по който работи математиката.

Необходими умения

Играчите трябва да могат да броят до 5, да разпознават числата от 1 до 5 и да свързват съответното число с броя предмети.

Игра с числата от 1 до 5