Таблицата за умножение с 5. Задачи

Включени са и изрази от събиране и изваждане, които представляват произведението.

  • 6 . __ = 5 + 7
  • 7 . __ = 23 – 9
  • 8 . __ = 10 + 6

Задачи само с умножение

Задачи с умножение и деление