Следва игра с числото 1 след определението.

Определение и значение на числото 1

1 (едно, единица, единично, единство) е число представящо нещо, което е само, самостоятелно или е отделна същност. 1 е също цифра, с която се означава числото и представлява отделна единица (самостоятелна същност) при броене или измерване.

1 е първото и най-малкото положително цяло число. Неповторимите математически свойства на числото позволяват неговото приложение и в други области, започващи от науката и достигащи до спорта. Обикновено обозначава първото, водещото или най-горното нещо в група.

Игра с числото 1

Брой и отбелязвай единични предмети.