Сравняването на числа в математиката се определя като начин, при който се установява дали число е по-малко, по-голямо или равно на друго според стойностите им.

Знаците, които се използват са: “>”, което значи “по-голямо”, “<”, което значи “по-малко” и “=”, което значи “равно”.

Задачи по математика върху сравнение на числа до 10. Постави знаците за сравнение < > =. Подреди числата по големина. Избери по- или най-малкото число. Избери по- или най-голямото число.