Събиране и изваждане

Изваждане с числата до 5

Обърни плочките

Намери съответните изрази и разлика или число и число с възможно най-малко ходове.