Събиране и изваждане на числата до 20 без преминаване