Числови равенства с едно неизвестно с числата до 10

Упражнение със смесени задачи от събиране и изваждане с числата до 10. Работа с числови равенства с едно неизвестно. Видът равенство се задава случайно, като за всеки вид може да има четири различни местоположения за неизвестното.

Видове равенства

 • ___ + 1 = 5 + 2
  събиране и от двете страни,
 • 4 + 2 = ___ - 3
  събиране от лява страна и изваждане от дясната страна,
 • 10 - ___ = 1 + 8
  изваждане от лявата страна и събиране от дясната страна,
 • 10 - 7 = 8 - ___
  изваждане и от двете страни.