Игри

Числа от 6 до 10. Събиране и изваждане на числата до 10

Обърни плочките

Намери съответните изрази и сбор или число и число с възможно най-малко ходове.