Tаблицата за умножение с 5

Запознай се с таблицата и я научи. Провери знанията си с играта по-долу.

 • 1.5
  =
  5
 • 2.5
  =
  10
 • 3.5
  =
  15
 • 4.5
  =
  20
 • 5.5
  =
  25
 • 6.5
  =
  30
 • 7.5
  =
  35
 • 8.5
  =
  40
 • 9.5
  =
  45
 • 10.5
  =
  50

Задачи от таблицата за умножение

В играта се включени различни видове задачи, в които се търси неизвестния множител или произведение.

 • __ . 7 = 63
 • 9 . __ = 45
 • 9 . 8 = __

Включени са и изрази от събиране и изваждане, които представляват произведението.

 • 6 . __ = 5 + 7
 • 7 . __ = 23 – 9
 • 8 . __ = 10 + 6