Tаблицата за умножение с 8

Запознай се с таблицата и я научи. Провери знанията си с играта по-долу.

 • 1.8
  =
  8
 • 2.8
  =
  16
 • 3.8
  =
  24
 • 4.8
  =
  32
 • 5.8
  =
  40
 • 6.8
  =
  48
 • 7.8
  =
  56
 • 8.8
  =
  64
 • 9.8
  =
  72
 • 10.8
  =
  80

Задачи от таблицата за умножение

В играта се включени различни видове задачи, в които се търси неизвестния множител или произведение.

 • __ . 7 = 63
 • 9 . __ = 45
 • 9 . 8 = __

Включени са и изрази от събиране и изваждане, които представляват произведението.

 • 6 . __ = 5 + 7
 • 7 . __ = 23 – 9
 • 8 . __ = 10 + 6