Tаблицата за умножение с 8

Запознай се с таблицата и я научи. Провери знанията си с играта по-долу.

 • 1.8
  =
  8
 • 2.8
  =
  16
 • 3.8
  =
  24
 • 4.8
  =
  32
 • 5.8
  =
  40
 • 6.8
  =
  48
 • 7.8
  =
  56
 • 8.8
  =
  64
 • 9.8
  =
  72
 • 10.8
  =
  80
 • 8.1
  =
  8
 • 8.2
  =
  16
 • 8.3
  =
  24
 • 8.4
  =
  32
 • 8.5
  =
  40
 • 8.6
  =
  48
 • 8.7
  =
  56
 • 8.8
  =
  64
 • 8.9
  =
  72
 • 8.10
  =
  80