Tаблицата за умножение с 4

Тук ще откриеш:

Запознай се с таблицата и я научи.

 • 1.4
  =
  4
 • 2.4
  =
  8
 • 3.4
  =
  12
 • 4.4
  =
  16
 • 5.4
  =
  20
 • 6.4
  =
  24
 • 7.4
  =
  28
 • 8.4
  =
  32
 • 9.4
  =
  36
 • 10.4
  =
  40
 • 4.1
  =
  4
 • 4.2
  =
  8
 • 4.3
  =
  12
 • 4.4
  =
  16
 • 4.5
  =
  20
 • 4.6
  =
  24
 • 4.7
  =
  28
 • 4.8
  =
  32
 • 4.9
  =
  36
 • 4.10
  =
  40