Таблицата за умножение с 4. Задачи

Игра с нива и разнообразни задачи от таблицата за умножение с 4