Умножението е едно от четирите прости математически действия, които са в основата на аритметиката (заедно с изваждане, събиране и деление). Служи за кратко записване на многократно събиране на едно и също число.

Играта въвежда в същността на умножението

Действие умножение използваме, когато трябва да съберем няколко еднакви числа.

Например: 3 + 3 + 3 + 3 = 4 . 3

Вместо да записваме четири пъти числото 3, пишем 4 . 3 – четири пъти се повтаря числото 3; четем "4 по 3".