Часовникът и времето. Задачи с кръгъл час

Часът бива точен час (или кръгъл час), когато отмерването (голямата стрелка) показва 0 минути за съответния час. Изброяването на часовете е: 0 часа̀ – полунощ, 1 часа̀ – един час след полунощ и т.н. до 12 часа̀ на обед и т.н. до 24 часа̀ отново в полунощ. 0 часа и 24 часа съвпадат и са един и същи час.

В говоримия език е прието денонощието да се дели на: сутрин, предиобед, обед, следобед, вечер и нощ (полунощ, през нощта) – казва се „7 часа̀ сутринта“, „11 часа̀ преди обед“, „2 часа̀ следобед“, „8 часа̀ вечерта“.

Видове задачи

Задачите за часовника, които можеш да срещнеш са:

  • Премести стрелките на часовника, така че да показва 3 часа следобед.
  • Ако сега часовникът показва 2:00, то премести стрелките така, че да показва един час по-рано.
  • Премести стрелките на часовника, така че да показва 14:00.
  • Колко е часът? Посочи верния отговор.