В играта по-долу можеш да решаваш задачи от изваждане на обикновени дроби с равни знаменатели. Някои дроби могат, а други не могат да се съкратят.

Дроби с равни занаменатели изваждаме, като извадим числителите и запишем същият знаменател. Ако резултатът е съкратима дроб, то числителят и знаменателят се съкращават на общият им множител.

Разликата на две дроби с равни знаменатели е дроб със същия знаменател и числител, който е равен на разликата от числителите на умаляемото и на умалителя.

Упражни наученото в следваща...

Игра с изваждане на обикновени дроби с равни знаменатели