Обекти върху равнината. Намери различното и отбележи

Задачи за изпълнение:

  • Избери определен/даден брой предмети
  • Избери даден брой само посочени от определен вид предмети
  • Изброй и запиши броя