Tаблицата за умножение с 9

Запознай се с таблицата и я научи. Провери знанията си с играта по-долу.

 • 1.9
  =
  9
 • 2.9
  =
  18
 • 3.9
  =
  27
 • 4.9
  =
  36
 • 5.9
  =
  45
 • 6.9
  =
  54
 • 7.9
  =
  63
 • 8.9
  =
  72
 • 9.9
  =
  81
 • 10.9
  =
  90

Задачи от таблицата за умножение

В играта се включени различни видове задачи, в които се търси неизвестния множител или произведение.

 • __ . 7 = 63
 • 9 . __ = 45
 • 9 . 8 = __

Включени са и изрази от събиране и изваждане, които представляват произведението.

 • 6 . __ = 5 + 7
 • 7 . __ = 23 – 9
 • 8 . __ = 10 + 6