Tаблицата за умножение с 9

Запознай се с таблицата и я научи. Провери знанията си с играта по-долу.

 • 1.9
  =
  9
 • 2.9
  =
  18
 • 3.9
  =
  27
 • 4.9
  =
  36
 • 5.9
  =
  45
 • 6.9
  =
  54
 • 7.9
  =
  63
 • 8.9
  =
  72
 • 9.9
  =
  81
 • 10.9
  =
  90
 • 9.1
  =
  9
 • 9.2
  =
  18
 • 9.3
  =
  27
 • 9.4
  =
  36
 • 9.5
  =
  45
 • 9.6
  =
  54
 • 9.7
  =
  63
 • 9.8
  =
  72
 • 9.9
  =
  81
 • 9.10
  =
  90