Научи

Ъгъл. Измерване на ъгли с ъгломер

Ъгломерът е пособие за построяване и измерване на ъгли.

Преди да се научиш как се използва пособието за измерване на ъгли, нека направим бърз преглед на означенията за ъглите.

Определение за ъгъл. Видове

Ъгъл (или равнинен ъгъл) е геометричен обект, съставен от два лъча с обща начална точка, наричана връх на ъгъла. Често под ъгъл се разбира и големината на ъгъла – числена величина, отразяваща степента на завъртане на единия лъч около върха, така че той да съвпадне с другия.

В математиката ъгъл се означава със знака „∠“.

Лъчът е права линия, която има начало, но няма край и продължава само в една посока.

Видове ъгли

Според големината им, могат да се отличат следните ъгли:

  • Нулев ъгъл — този, на който лъчите му съвпадат, т.е. е равен на 0°.
  • Остър ъгъл — ъгъл, по-малък от правия, т.е. с мярка, по-малка от 90°.
  • Прав ъгъл — ъгъл с градусна мярка от 90°, т.е. ъгъл, чиито рамене са взаимно перпендикулярни.
  • Тъп ъгъл — ъгъл с градусна мярка повече от 90°.
  • Изправен ъгъл — ъгъл с мярка 180°. Ако един ъгъл е изправен, то лъчите, които го съставят, лежат на една права и са противоположни.
  • Съседни ъгли – два ъгъла, които имат общо рамо, а другите им рамене са противоположни лъчи.

Как се използва ъгломер (транспортир)?

Сега, след като разгледахме и разбрахме означенията за ъгъл, сме готови да използваме ъгломер. Следвай стъпките по-долу, за да измериш ъгъл.

  1. Постави центъра на ъгломера върху върха на ъгъла.
  2. Подравни едното рамо на ъгъла с делението 0 градуса върху ъгломера.
  3. Прочети стойността, в която другото рамо на ъгъла пресича скалата.

Повечето ъгломери имат две числови скали. Важно е да се използва една и съща скала за двете рамена на ъгъла.

Упражнение с ъгломер

Изполвай бутоните, за да създадеш ъгъл по свой избор. След като наместиш центъра на ъгломера върху върха на ъгъла, подравни по едно от рамената и прочети стойността върху пособието.