Игри

Събиране и изваждане на числата до 5

В тази игра се изследва същността за число. Тук се брои, сравняват се и се подреждат числата или се допълват числови редици. С включените задачи се упражнява събиране, изваждане и изчисляване на изрази с едно неизвестно.