Игри

Събиране с числата до 10

В тази игра се изследва същността за число. Тук се брои, сравняват се и се подреждат числата или се допълват числови редици. С включените задачи се упражнява събиране и изчисляване на изрази с едно неизвестно.