Πἰνακας πολλαπλασιασμοὐ

Προπαίδεια του 5

Δες, διἀβασε και μἀθε.

Γἰνε γνὠστης του πίνακα, μάθε, διάβασε και δοκἰμασε να το απομνημονεύσεις. Αν θεωρείς ὀ,τι διαθέτεις τις γνώσεις δοκίμασε να απαντήσεις στις παρακἀτω ασκἠσεις.

 • 5×1
  =
  5
 • 5×2
  =
  10
 • 5×3
  =
  15
 • 5×4
  =
  20
 • 5×5
  =
  25
 • 5×6
  =
  30
 • 5×7
  =
  35
 • 5×8
  =
  40
 • 5×9
  =
  45
 • 5×10
  =
  50

Παιχνἰδια με κάρτες

Υπολὀγισε

Στις επόμενες ασκήσεις πολλαπλασιασμού, γράψε τις σωστές απαντήσεις. Εξασκήσου όσες φορές θεωρείς ό,τι είναι απαραίτητο.

Πινακάκια

Σκοπὀς του παιχνιδιοὐ είναι να βρεις τον κατάλληλο συνδυασμό μεταξύ του πολλαπλασιασμού και του αποτελέσματος κάνοντας το λιγότερο δυνατόν κινήσεις.

Συμπλήρωσε τον αριθμό που λείπει

Βρες και γράψε το σωστό παράγοντα (a × __ = c) ή το γινόμενο (a × b = __). Εξασκήσου όσες φορές πιστεύεις ὀ,τι είναι απαραίτητο.