числата до 5

Число и цифра 1

Игри

Числото 1 (едно, единица, единично, единство) представя нещо, което е само, самостоятелно или е отделна същност.