часовник

Часовникът и времето

Игри

Часовникът е пособие, с което се измерва времето. Познаване и разчитане на часовника. Научи се да познаваш часовника.