Закръглете до най-близката ДЕСЕТИЦА числата до 10000