Игри

Умножение на двуцифрено с едноцифрено число

Умножението е по-бърз начин за събиране на едно и също число няколко пъти. Да кажем, че имаш 6 приятели и всеки от тях има по 13 дъвки, и искаш да намериш колко са общо дъвките. Вместо да добавяш 13 + 13 + 13 + 13 + 13 + 13, много по-бързо е да умножиш 6 . 13 или 13 . 6, за да намериш отговора. Когато умножим две или повече числа, полученият отговор се нарича произведение, а самите числа, които умножаваме (13 и 6) – множители.

Изпитай уменията и знанията си в следващото упражнение. Пресметни произведението и въвеждай цифрите една по една, от дясно наляво.

От примера по-горе: при умножение на числата 13 и 6, първо пресмятаме 3 . 6, което е равно на 18. Записваме в реда на единиците цифрата 8 и ни остава 1 наум, което прехвърляме в реда на десетиците. И полето за въвеждане ще добие вида [_8]. След това пресмятаме 1 . 6, полученото число 6 събираме с 1 наум и получаваме 7. Записваме цифрата 7 в реда на десетиците – [78]. Така получаваме отговор 78.