Tаблицата за умножение

Умножение и деление с 6, 7, 8 и 9

Следва упражнение по таблицата за умножение с числата 6, 7, 8 и 9. Упражнението включва задачи с умножение и деление. Действията са разбъркани, както и мястото на неизвестното. Може да бъде пропуснат множител или произведението, делимото, делителят или частното.

Упражнение – всичко в едно