Tаблицата за умножение

Умножение и деление с 2, 3, 4 и 5

Следва упражнение по таблицата за умножение с числата 2, 3, 4 и 5. Упражнението включва задачи с умножение и деление. Действията са разбъркани, както и мястото на неизвестното. Може да бъде пропуснат множител или произведението, делимото, делителят или частното.

Упражнение – всичко в едно