Събиране и изваждане на многоцифрени числа

Събиране и изваждане на многоцифрени числа

{{currentExpression.text}}

{{currentExpressionIndex+1}} / {{expressions.length}}
{{score}}
Решете {{problemsToSolve}} задачи
{{elapsedTime}}

Поздравления! Вие превъртяхте играта!

Завършихте кръг
{{round}}!

Време: {{elapsedTime}}

Край на играта!