Игри

Попълни пропуснатите знаци

Задачи, в които са дадени числата и отговорите, но знаците за математическтите действия са пропуснати. Попълни знаците така, че да се получат верни изрази.