Игри

Попълни празните места с числа и знаци

Извършването на действия с обемисти изрази може да изисква записване на междинни резултати. Тогава решението ще изглежда като верига от равенства.