Tаблицата за умножение

Изрази със скоби по таблицата за умножение

Реши изразите като извършиш действията в скобите и след това използваш знанията си по таблицата за умножение, за да намериш отговора.

Изразите са от вида (5 – 1) . 3 = ?, (1 + 3) : 2 = ? и т.н.