Игри

Попълни празните места с числа в изразите със скоби. Ниво 2.

Извършването на действия с обемисти изрази може да изисква записване на междинни резултати. Тогава решението ще изглежда като верига от равенства.

(4:2) . (1.9) = 2 . 9 = 18

(2.6) – (1.4) = 12 – 4 = 8

(1+9) – (1.6) = 10 – 6 = 4

Опитай и изчисли няколко израза сам. Направи упражнението колкото пъти поискаш.