Игри

Упражняване на събиране, изваждане, умножение и деление.

Създай свое упражнение. Използвай „Настройки“-те и задавай математическите действия, с които желаеш да работиш, числата и мястото на неизвестното (ако си избрал повече от едно, се сменят случайно за всяка задача). В края на всеки кръг, ще намериш списък с решените задачи, в който са отбелязани и грешките, ако си допуснал такива.