Игри

Сравнение на числа до 10, 20, 100 (упражнения)

Обикновено се използват числа, за да се покаже колко има(ме) от нещо: колко човека или ябълки, приятели или каквото и да е там.

Добре е да знаем дали едно число е равно на (=), по-малко от (<) или по-голямо от (>) друго число.

  • (=) Използваме знака „равно“, когато две стойности са равни
    пример: 2 + 2 = 4
  • (<) Можем да използваме знак „по-малко от“, когато една стойност е по-малка от друга
    пример: 4 < 5
  • (>) Можем да използваме знак „по-голямо от“, когато една стойност е по-голяма от друга,
    пример: 8 > 6

Защо да използваме сравнение и тези знаци?

Защото има неща, които не знаем точно, но все пак трябва да кажем нещо за тях. (може и да е полезно!)

Пример: Диди имаше 10 молива, но загуби няколко. Колко има сега?

Отговор: Трябва да има по-малко от 10:

моливи < 10

Ако Диди все още има няколко молива, можем също да кажем, че има повече от нула молива:

моливи > 0

Опитай сам

Използвай „настройки“-те, за да нагласиш според потребностите си – броя задачи и(или) най-голямото число.

Упражнение: Постави правилните знаци

Упражнение: Избери верните стойности