Игри

Събиране на числа до 1000 през 10 (без преминаване)

Ред на записване на цифрите

Събиране на числа до 1000 през 10 (без преминаване)

При работа с приложението се изисква записване на получената от математическото действие стойност в определено за целта поле. Записването се извършва цифра по цифра от дясно наляво, от единици към десетици, стотици и т.н.

Ако трябва да запишем числото 783,

  1. записваме цифрата 3 и получаваме __3,
  2. записваме 8 и полето придобива вида _83,
  3. записваме 7 и получаваме 783.

По същия начин се постъпва, когато трябва да въведем само стотици или десетици. Числото 300 въвеждаме като последователно записваме:

  1. записваме цифрата 0 и получаваме__0,
  2. записваме следващата цифра 0 и получаваме_00,
  3. записваме цифрата 3 и получаваме 300.

Събиране през 10