Събиране и изваждане

Събиране и изваждане със скоби

Играта включва изрази със скоби и действията събиране и изваждане. Всяко ниво предлага различна трудност. Настройките позволяват да се зададе броят задачи за всяко ниво, както и най-голямото число – 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 или 100.

Нива

Нивата вклюват изрази с пропуснати числа на различни места. Извършването на действия с обемисти изрази може да изисква записване на междинни резултати. Тогава решението ще изглежда като верига от равенства. Реши и/или запиши пропуснатите числа, за да се получи верен отговор.

  1. (85 – 74) + 10 = ? + 10 = ?,
    решаваме израза в скоби, записваме на определеното място и след това решаваме така получения израз,
  2. 34 + (61 – 54) = ? + ? = ?,
  3. 73 – (? + 1) = ? – 2 = ?

и т.н. Ето и самата игра…